Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 9 / 25

Marketing szeptany polega na:
Wybór pytania:
Zakończ test