Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 8 / 25

Ile wynosi minimalny wymagany kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej?
Wybór pytania:
Zakończ test