Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 7 / 25

Które zdanie dotyczące wykresu Ishikawy jest nieprawdziwe?
Wybór pytania:
Zakończ test