Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 6 / 25

Co nie należy do zalet jednoosobowej działalności gospodarczej?
Wybór pytania:
Zakończ test