Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 5 / 25

Z ilu jednostek składa się samorząd terytorialny w Polsce?
Wybór pytania:
Zakończ test