Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 4 / 25

W analizie 5 sił Portera nie znajdziemy czynnika:
Wybór pytania:
Zakończ test