Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 3 / 25

Inflacja w wysokości 5-10% to:
Wybór pytania:
Zakończ test