Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 25 / 25

Szansą w makrootoczeniu przedsiębiorstwa produkującego piwo kraftowe nie jest:
Wybór pytania:
Zakończ test