Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 23 / 25

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2021 r. wynosi:
Wybór pytania:
Zakończ test