Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 21 / 25

Kierownik Krzysztof pracuje w firmie Alfa od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. Krzysztof nie jest zadowolony z wykonywanej pracy i postanowił odejść z firmy. W związku z tym złożył wypowiedzenie pracodawcy. Okres wypowiedzenia będzie wynosił:
Wybór pytania:
Zakończ test