Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 20 / 25

Indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to:
Wybór pytania:
Zakończ test