Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 2 / 25

Konkurencja między firmami Pepsi i Coca-Cola jest przykładem:
Wybór pytania:
Zakończ test