Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 19 / 25

Ile wynosi elastyczność cenowa produktu, jeżeli po wzroście ceny produktu o 10% wielkość popytu spada o 5%?
Wybór pytania:
Zakończ test