Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 18 / 25

Rozszerzenie strefy działania przedsiębiorstwa poprzez np. zróżnicowanie asortymentu, nazywamy:
Wybór pytania:
Zakończ test