Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 17 / 25

Które z wymienionych działań nie należy do polityki restrykcyjnej Rady Polityki Pieniężnej (RPP)?
Wybór pytania:
Zakończ test