Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 16 / 25

W pewnym państwie liczba osób zatrudnionych wynosi 100 000, liczba osób bezrobotnych 20 000, a liczba osób, które są w wieku produkcyjnym, ale nie chcą podjąć się pracy wynosi 80 000. Ile wynosi stopa bezrobocia?
Wybór pytania:
Zakończ test