Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 15 / 25

Dobre warunki pracy oraz wynagrodzenie za pracę spełniają potrzeby:
Wybór pytania:
Zakończ test