Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 14 / 25

Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na podaż na pracę?
Wybór pytania:
Zakończ test