Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 13 / 25

Które z poniższych działań nie odnosi się do działań w ramach CSR?
Wybór pytania:
Zakończ test