Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 12 / 25

Największym partnerem Polski pod względem wartości eksportu w ostatnich latach jest/są:
Wybór pytania:
Zakończ test