Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 10 / 25

Surowce i półprodukty używane w procesie produkcji należą do:
Wybór pytania:
Zakończ test