Próbny test
Czas: 29:99
Punkty: 0/50

Pytanie nr 1 / 25

Krótka sprzedaż akcji oznacza:
Wybór pytania:
Zakończ test