Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu http://testprzedsiebiorczosci.pl/ oraz aplikacji mobilnej ADEO Test przez Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Katarzyna Sidor, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pachnącej 32/3, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5211994862, REGON 381988016.

 3. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia dostępności do oferowanych treści.

 5. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Administrator Danych Osobowych.

 6. Administrator Danych Osobowych może zbierać i przetwarzać w celu świadczenia usług dane wpisane przy rejestracji Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, miasto, klasę.

 7. Administrator Danych Osobowych może zbierać i przetwarzać również dane o rozpoczęciu oraz wygaśnięciu subskrypcji.

 8. Serwis testprzedsiebiorczosci.pl korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem profilu użytkownika, dostępnego w Serwisie oraz Aplikacji.

 10. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://testprzedsiebiorczosci.pl/. Usunięcie danych użytkownika będzie równoznaczne z natychmiastowym zakończeniem okresu subskrypcji, nie zależnie od pozostałego okresu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niezrealizowania pełnego okresu subskrypcji, w przypadku wniosku Użytkownika o usunięcie danych osobowych.

 11. Użytkownik ma prawo do informacji, w jaki sposób zostały wykorzystane jego dane. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie http://testprzedsiebiorczosci.pl/.

 12. Administrator nie zbiera żadnych informacji o płatnościach Użytkownika, dokonywanych na stronie serwisu.

 13. Dane Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia usług przez Administratora, a przede wszystkim zapewnienia dostępu do płatnych treści.

 14. Z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem, dane Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim.

 15. Administrator zapewnia sobie prawo do zmiany polityki prywatności.

 16. Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności to 10 maja 2018 roku.